Barnevernloven § 2-2 med lovkommentar

Barnevernloven § 2-2 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer den organisatoriske inndelingen av de statlige barnevernmyndigheter.


Det er departementet som leder de øvrige statlige barnevernmyndighetene. Det sentrale nivået er Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, det regionale nivået er etatens regioner, og det lokale nivået er institusjonene.

Bestemmelsen ble endret ved lov 21. juni 2013 nr. 63, for å fremme statlige barnevernmyndigheters faktiske organisering i større grad enn bestemmelsen gjorde tidligere. Det fremkommer av forarbeidene at endringen er ment å innebære en større frihet for etaten til å organisere sin egen virksomhet.

Barnevernloven § 2-2


§ 2-2. Statlige barnevernmyndigheters organisatoriske inndeling

De statlige barnevernmyndighetene består av departementet, Barne-, ungdoms- og familieetaten og fylkesmennene. De statlige barnevernmyndighetene ledes av departementet.

Barne-, ungdoms- og familieetaten er inndelt i sentralt, regionalt og lokalt nivå. Etatens sentrale nivå leder etatens virksomhet.