Barnevernloven § 3-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 3-1 med lovkommentar

Bestemmelsen regulerer kommunens ansvar for barneverntjenestens forebyggende virksomhet.


Første ledd pålegger barneverntjenesten å følge nøye med i de forhold barn lever under, og finne frem til forebyggende tiltak. Det fremgår videre av forarbeidene at barneverntjenesten etter andre ledd pålegges å søke avdekket omsorgssvikt og atferdsproblemer så tidlig at det enkelte barn kan få den nødvendige hjelp så tidlig som mulig.


§ 3-1. Barneverntjenestens forebyggende virksomhet.

Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å søke avdekket omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås, og sette inn tiltak i forhold til dette.