Barnevernloven § 5A-8 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-8 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-8 regulerer ansvar for etablering og drift av omsorgssentre for mindreårige.


Det følger uttrykkelig av bestemmelsen at ansvaret for driften av omsorgssentre per dags dato er tillagt barne-, ungdoms- og familieetaten. Tidligere var dette et statlig regionalt ansvar. Det presiseres at bestemmelsen ikke innebærer at barne-, ungdoms- og familieetaten selv er pålagt å drive omsorgssentrene. Private og kommunale omsorgssentre må godkjennes etter reglene i barnevernloven §§ 5-8, jf. 5A-7.


§ 5A-8. Ansvar for etablering og drift

Barne-, ungdoms- og familieetaten har ansvar for at det etableres og drives omsorgssentre for mindreårige.