Kategori: Foreldretvist

Foreldretvist Barnefordelingssak med null samvær etter påstander om vold

Barnefordelingssak med null samvær etter påstander om vold

Saken omhandler barnefordelingssak med påstander om omfattende vold i samlivet. Lagmannsretten fant at påstandene ikke var grunnløse og kom til at far ikke skulle ha noe samværsrett. Les om samværsordninger i saker med påstand om vold eller overgrep på Foreldretvist.no. Borgarting lagmannsrett – Dom – LB-2017-58266 Saken gjelder tvist om samværsrett og foreldreansvar for partenes …

Les mer Les mer

Foreldretvist Far ble tilkjent fortsatt samvær med barna i foreldretvist i domstolen

Far ble tilkjent fortsatt samvær med barna i foreldretvist i domstolen

Far ble tilkjent videre samvær med barna i barnefordelingssak i Borgarting lagmannsrett. Det var påstander om vold under barnefordelingssaken. Borgarting lagmannsrett – Dom – LB-2017-161378 Saken gjelder krav om endring av tidligere inngått rettsforlik om daglig omsorg og samvær med felles barn. A og B (tidligere B) har tre felles barn, C (født 0.0.2003 ), …

Les mer Les mer

Foreldretvist Samvær under tilsyn for et barn som var utsatt for vold og omsorgssvikt

Samvær under tilsyn for et barn som var utsatt for vold og omsorgssvikt

Tingretten avsa kjennelse  i sak om foreldretvist hvor retten blant annet fastsatte at barnet skulle ha samvær under tilsyn med sin mor som angivelig hadde utsatt barnet for vold og omsorgssvikt. Tingretten fastsatte videre at den sakkyndige psykologen kunne utvide denne ordningen underveis, hvilket var feil lovanvendelse. Det var også feil at tingretten ikke hadde …

Les mer Les mer