Kategori: Uncategorized

Uncategorized Barnevernloven § 6-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 6-1 med lovkommentar

Det følger av bestemmelsen at forvaltningsloven regulerer behandlingen av barnevernsaker, på samme måte som med annen offentlig myndighetsutøvelse. Videre følger flere særbehandlingsregler i barnevernloven kapittel 6. Det vises i bestemmelsen til forvaltningsloven av 10. februar 1967. Begrepene «part» og «enkeltvedtak» i forvaltningsloven er to begreper som er av særlig praktisk betydning. Dersom et vedtak kategoriseres …

Les mer Les mer

Uncategorized Barneloven

Barneloven

Barneloven av 8. april 1981 regulerer rettsforholdet mellom barn og foreldre. Hensynet til barnets beste går som en rød tråd gjennom barnelovens bestemmelser. Barneloven oppstiller rettigheter og plikter i rettsforholdet mellom barn og foreldre. Barneloven er den sentrale loven som kommer til anvendelse når foreldre skiller lag, og det oppstår spørsmål om barnefordeling (samvær, fast …

Les mer Les mer

Uncategorized Advokat barnevern

Advokat barnevern

Våre advokater kan bistå deg ovenfor barnevernet i saker om omsorgsovertakelse, tilbakeføring, adopsjon og samværssaker. Vi bistår i fylkesnemnda og i retten. Advokatbistand i barnevernssak om omsorgsovertakelse I helt spesielle tilfelle har barnevernet hjemmel til å overta ansvaret og omsorgen for barn. Det er dette som kalles omsorgsovertakelse. Det må svært mye til for at barnevernet …

Les mer Les mer

Uncategorized Advokat ved barnefordeling

Advokat ved barnefordeling

Artikkelen om barnefordeling tar for seg fast bosted (daglig omsorg) for barnet etter samlivsbrudd. Barnefordeling: Fast bosted Der barnet bor mest og har folkeregistrert adresse anses som fast bosted. Som regel blir foreldrene enige omfast bosted etter samlivsbrudd, men det er likevel svært mange saker om barnefordeling i rettsaparatet. Foreldrene kan avtale hvor barnet skal …

Les mer Les mer

Uncategorized Advokathjelp ved omsorgsovertakelse

Advokathjelp ved omsorgsovertakelse

Det hender at foreldre havner i en situasjon som gjør at det blir vanskelig å ha den daglige omsorg med barna. Da kan det være aktuelt at barnevernet reagerer med omsorgsovertakelse. Våre advokater har lang erfaring fra saker om omsorgsovertakelse. Ved omsorgsovertakelse overtar barnevernet ansvaret og den daglige omsorg for barnet. Barnet plasseres i institusjon …

Les mer Les mer