Kategori: Uncategorized

Uncategorized Barnevernloven § 6-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 6-1 med lovkommentar

Det følger av bestemmelsen at forvaltningsloven regulerer behandlingen av barnevernsaker, på samme måte som med annen offentlig myndighetsutøvelse. Videre følger flere særbehandlingsregler i barnevernloven kapittel 6. Det vises i bestemmelsen til forvaltningsloven av 10. februar 1967. Begrepene «part» og «enkeltvedtak» i forvaltningsloven er to begreper som er av særlig praktisk betydning. Dersom et vedtak kategoriseres …

Les mer Les mer