Kategori: Uncategorized

Uncategorized Barnevernloven § 6-1 med lovkommentar

Barnevernloven § 6-1 med lovkommentar

Det følger av bestemmelsen at forvaltningsloven regulerer behandlingen av barnevernsaker, på samme måte som med annen offentlig myndighetsutøvelse. Videre følger flere særbehandlingsregler i barnevernloven kapittel 6. Det vises i bestemmelsen til forvaltningsloven av 10. februar 1967. Begrepene «part» og «enkeltvedtak» i forvaltningsloven er to begreper som er av særlig praktisk betydning. Dersom et vedtak kategoriseres …

Les mer Les mer

Uncategorized Barneloven

Barneloven

Barneloven av 8. april 1981 regulerer rettsforholdet mellom barn og foreldre. Hensynet til barnets beste går som en rød tråd gjennom barnelovens bestemmelser. Barneloven oppstiller rettigheter og plikter i rettsforholdet mellom barn og foreldre. Barneloven er den sentrale loven som kommer til anvendelse når foreldre skiller lag, og det oppstår spørsmål om barnefordeling (samvær, fast …

Les mer Les mer