Barnefordelingssak

Barnefordelingssak

Advokat barnefordelingssak
Barnefordelingssak: Når foreldre som har barn opplever samlivsbrudd, oppstår det spørsmål om hvor barnet skal ha fast bosted og hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Ved uenighet om dette vil det være aktuelt med barnefordelingssak. Våre advokater har omfattende erfaring med slike saker.

Barnefordelingssaker dreier seg som regel om hvor barnet skal ha fast bosted (det som før ble kalt daglig omsorg). Det kan også dreie seg om utmåling av samværet til samværsforelderen. I noen tilfelle kommer også spørsmålet om foreldreansvar på spissen.

Advokat i barnefordelingssak

De fleste lar seg bistå av en advokat i barnefordelingssaker. Våre barnerettsadvokater har omfattende erfaring fra barnefordelingssaker, og bistår klienter over hele landet. Kontakt oss ved å ringe 932 83 220 eller benytt skjemaet i margen. Vi finner også ut hvorvidt du har krav på fri rettshjelp.


Ukategorisert