Barnerettsadvokater

For deg som har behov for advokat i sak mot barnevernet angående omsorgsovertakelse og samvær, eller mot den andre forelderen i sak om barnefordeling og samvær.

Slide 1

Advokat ovenfor barnevernet

Våre barnerettsadvokater bistår deg i saker om omsorgsovertakelse, tilbakeføring, samvær og adopsjon. Vi bistår klienter over hele landet og i alle instanser.

Advokathjelp ved omsorgsovertakelse

Barnevernloven gir barnevernet hjemmel til å foreta omsorgsovertakelse av barn. Foreldrene mister da den daglige omsorg for barnet. Kontakt våre advokater ved vedtak om omsorgsovertakelse.

Advokatbistand ved barnefordeling

Barnefordeling dreier seg om hvem barnet skal bo hos og hvem som skal ha foreldreansvaret etter samlivsbrudd. Våre advokater har omfattende prosedyreerfaring med barnefordelingssaker.

Advokatbistand samvær

Innen barnerett har samvær betydning både ved barnefordeling etter samlivsbrudd, samt samvær etter at barnevernet har foretatt omsorgsovertakelse. Våre advokater bistår deg dersom du har spørsmål om samvær.

...