Barnvernloven § 5A-7 med lovkommentar

Barnvernloven § 5A-7 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-7 tar for seg tilsyn, godkjenning, rettigheter under oppholdet samt krav til kvalitet. Bestemmelsen viser til lovens §§ 5-7, 5-8, 5-9 og 5-10.


Det er følger av forarbeidene at barnevernlovens regler for institusjoner som gjelder tilsyn (jf. § 5-7), godkjenning av private og kommunale aktører (jf. § 5-8), beboernes rettigheter under oppholdet (jf. § 5-9) og generelle krav (jf. § 5-10) gjelder tilsvarende for omsorgssentre.

Når det gjelder barnevernloven § 5-8 om godkjenning av private og kommunale institusjoner, presiseres det i forarbeidene at § 5A-8 tar høyde for at private og kommunale aktører også kan drive omsorgssentre


§ 5A-7. Tilsyn, godkjenning, rettigheter under oppholdet og krav til kvalitet

Lovens §§ 5-7, 5-8, 5-9 og 5-10 med tilhørende forskrifter gjelder tilsvarende for omsorgssentre som for institusjoner.