Barneloven

Barneloven

Advokat, barneloven

Barneloven av 8. april 1981 regulerer rettsforholdet mellom barn og foreldre. Hensynet til barnets beste går som en rød tråd gjennom barnelovens bestemmelser.

Barneloven oppstiller rettigheter og plikter i rettsforholdet mellom barn og foreldre. Barneloven er den sentrale loven som kommer til anvendelse når foreldre skiller lag, og det oppstår spørsmål om barnefordeling (samvær, fast bosted og foreldreansvar). Reglene om hvor barn skal bo etter samlivsbrudd finnes i barneloven

Barneloven avløste lov om barn født i ekteskap og lov om barn født utenfor ekteskap.

Kontakt en barnerettsadvokat vedrørende barneloven

Våre advokater har omfattende erfaring med barnefordelingssaker om samvær, fast bosted og foreldreansvar. Vi bistår klienter over hele landet med barnefordeling. Kontakt en av våre barnerettsadvokater, så kan vi også finne ut om saken dekkes av reglene om fri rettshjelp.

Les mer om advokat ved barnefordeling.