Barnets beste

Barnets beste

Barnets beste

Det fremgår av barnelovens § 48 at alle avgjørelser som vedrører barnet skal tas til barnets beste. Barnets beste skal være det styrende momentet der det f.eks er spørsmål om samvær, fast bosted og foreldreansvar.

Barnets beste er det overordnede hensyn i barnefordelingssaker om foreldreansvaret, fast bosted og samvær. Barnets beste er et svært generelt prinsipp. Hva som er barnets beste i den enkelte sak må avgjøres konkret etter en helhetsvurdering.

I barnefordelingssaker om bosted er det særlig følgende momenter som trekkes frem som argumenter i barnets beste-vurderingen.

  • Status quo-prinsippet
  • Stabilitet og forutsigbarhet
  • Personlige egenskaper ved omsorgspersonen
  • Barnets ønske
  • Best mulig samlet foreldrekontakt
  • Barnets følelsesmessige tilknytning
  • Hensynet til å ikke dele søsken
  • Barnets behov for kjønnsidentifikasjon

Advokathjelp i barnefordelingssaker

Vår advokater kan lang erfaring fra barnefordelingssaker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Kontakt oss, så finner vi ut hvordan saken best kan løses, og om du har krav på fri rettshjelp.

Les mer om advokathjelp ved barnefordeling.


Ukategorisert