Fast bosted

Fast bosted

Advokat fast bosted

Ved samlivsbrudd er det opp til foreldrene selv å velge hvor barnet skal ha fast bosted. Det kan også avtales delt bosted. Kontakt våre barnerettsadvokater dersom dere er uenige om fast bosted.

Barnets faste bosted er der barnet tilbringer mesteparten av tiden sin, og der det går på skole eller barnehage. Med fast bosted følger også en særlig bestemmelsesrett om blant annet avgjørelser om hvilken barnehage barnet skal være i, samt flytting innenlands. Flytteretten medfører svært ofte konflikter. Ikke sjelden oppstår det uenighet om hvor barnet skal ha fast bosted.

Å ha barnet boende fast hos seg medfører visse økonomiske fordeler. Den som har fast bosted anses som aleneforsørger, og har krav på ytelser fra det offentlige. Aleneforsørgeren vil videre lignes i skatteklasse 2. Videre vil vedkommende ha krav på barnebidrag fra samværsforelderen.Tester tester tester

Våre barnerettsadvokater har høy kompetanse og mye erfaring fra barnefordelingssaker om bl.a. fast bosted.

Den forelderen som barnet ikke skal bo fast hos, vil i utgangspunktet ha rett til samvær med barnet. Det er i utgangspunktet opp til foreldrene selv hvor mye samvær samværsforelderen skal ha. Dersom foreldrene ikke blir enige om dette, kan saken bringes inn for domstolene.

Advokat vedrørende fast bosted

Våre barnerettsadvokater har høy kompetanse og mye erfaring fra barnefordelingssaker om bl.a. fast bosted. Kontakt oss for en uforpliktende prat. Bruk skjemaet i margen eller ring 932 83 220.

 


Ukategorisert