Fosterhjem

Fosterhjem

Fosterhjem: Ved omsorgsovertakelse vil barnevernet som hovedregel plassere barnet i fosterhjem. Barnet flytter da inn til en fosterfamilie som sørger for deg daglige omsorg av barnet.

Plassering i fosterhjem kan enten skje som ledd i omsorgsovertakelse fra barnevernet eller som hjelpetiltak. Som nevnt vil fosterhjemmet sørge for den daglige omsorgen av barnet, og barnet blir en del av fosterfamilien. De biologiske foreldrene beholder foreldreansvaret og får som hovedregel en nærmere utmålt samværsrett.

Det stilles strenge krav til hvem som kan være fosterforeldre. De må ha særlig god evne til å gi barna et trygt og godt hjem. Barnevernsbarn har gjerne hatt en særlig belastende start på livet, noe som stiller store krav til de nye omsorgspersonene. Det er også viktig at fosterforeldrene evner å bidra til at barnet opprettholder kjennskap til biologiske foreldre, da utgangspunktet for enhver omsorgsovertakelse er at barnet skal tilbake til disse dersom omsorgssituasjonen blir tilfredstillende hos disse igjen.

Advokat ved omsorgsovertakelse til fosterhjem

Våre barnevernsadvokater har omfattende erfaring med barnevernssaker om plassering av barn i fosterhjem.

Les mer om advokat i fylkesnemnda.

Advokat ved omsorgsovertakelse.