Barnevernloven § 5A-9 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-9 med lovkommentar

Barnevernloven § 5A-9 regulerer det økonomiske ansvaret forbundet med opphold i omsorgssenter.


Det følger uttrykkelig at bestemmelsen at det økonomiske ansvaret i medhold av § 5A-1 dekkes av Barne-, ungdoms- og familieetaten. Tidligere var ansvaret tillat statlig regional barnevernmyndighet.

Hva gjelder betalingsansvar der barn er plassert i et omsorgssenter i medhold av vedtak etter barnevernloven kapittel 4, jf. § 4-4 femte ledd og § 4-14 bokstav d, følger det av forarbeidene at det vises til § 5A-10 og dens merknader.


§ 5A-9. Økonomisk ansvar

Utgiftene forbundet med opphold i omsorgssenter i medhold av § 5A-1 dekkes av Barne-, ungdoms- og familieetaten.