Samlivsbrudd

Samlivsbrudd

advokat ved samlivsbrudd

Samlivsbrudd oppstår når samboere eller ektefeller flytter fra hverandre. Reglene om samlivsbrudd følger av ekteskapsloven og husstandsfellesskapsloven.

Barnefordeling etter samlivsbrudd

Ved samlivsbrudd mellom foreldre som har barn, må man bli enige om hvor barnet skal ha fast bosted, samt hvor mye samvær den andre forelderen skal ha. Det kan også avtales delt bosted. Det er dette vi kaller barnefordeling. Dersom man ikke blir enige om barnefordelingen, blir det aktuelt med barnefordelingssak.

Kontakt våre advokater ved samlivsbrudd

Våre advokater har omfattende erfaring med både skifte etter samlivsbrudd og med barnefordelingssaker om foreldreansvar, fast bosted og samvær. Kontakt oss i dag, så finner vi ut om du har krav på fri rettshjelp.