Mildeste inngreps prinsipp

Mildeste inngreps prinsipp

Mildeste inngreps prinsipp går ut på at barnevernet ikke skal sette i verk mer inngripende tiltak enn nødvendig, for å oppnå akseptabel omsorgssituasjon. Barnevernet skal f.eks vurdere mindre inngripende hjelpetiltak før de iverksetter sak om omsorgsovertakelse.

Før barnevernet iverksetter sak om omsorgsovertakelse skal de vurdere om omsorgssituasjonen kan bli tilfredstillende ved hjelp av tiltak som avlastning, støttekontakt, barnehageplass mv. For omsorgsovertakelse følger dette direkte av barnevernloven § 4-12 annet ledd.

Advokathjelp til barnevernssaker

Våre advokater har lang erfaring fra barnevernssaker om omsorgsovertakelse og tilbakeføring.

Mer om advokathjelp ved omsorgsovertakelse.

Trenger du advokatbistand i fylkesnemnda?