Foreldreansvar

Foreldreansvar

Advokat foreldreansvar

Foreldreansvaret er regulert i barneloven §30. Foreldreansvaret pålegger forelderen visse plikter, og innebærer også visse rettigheter til å fatte avgjørelser av betydning for barnet.

Foreldreansvaret innebærer at barnet har krav på omsorg, trygghet og kjærlighet fra foreldrene. Forelderen pålegges videre en rett og plikt til å fatte viktige avgjørelser om medisinske forhold, hvor barnet skal gå på skole mv.

Hvem har foreldreansvaret?

Dersom foreldrene har vært gift, vil de fortsette å ha felles foreldreansvar etter samlivsbrudd med mindre de avtaler at kun den ene skal ha foreldreansvaret.

Dersom foreldrene har vært samboere og vært registrert på samme adresse i folkeregisteret gjelder det samme som ovenfor.

Advokat foreldreansvar

Ta kontakt med en advokat dersom du har spørsmål om foreldreansvar. Våre advokater har omfattende erfaring fra barnefordelingssaker om samvær, foreldreansvar og fast bosted.

 


Ukategorisert