Advokat ved barnefordeling

Advokat ved barnefordeling

Advokathjelp barnefordeling

Artikkelen om barnefordeling tar for seg fast bosted (daglig omsorg) for barnet etter samlivsbrudd.

Barnefordeling: Fast bosted

Der barnet bor mest og har folkeregistrert adresse anses som fast bosted. Som regel blir foreldrene enige omfast bosted etter samlivsbrudd, men det er likevel svært mange saker om barnefordeling i rettsaparatet. Foreldrene kan avtale hvor barnet skal bo, ellers må retten avgjøre dette på bakgrunn av hva som er til «barnets beste». Den andre forelderen får samvær med barnet. Følg denne lenken om du trenger advokathjelp i Oslo i barnefordelingssaker.

Hva som er barnets beste beror på en konkret helhetsvurdering, basert på momenter som risikoen ved miljøskifte, barnets ønske, følelsesmessig tilknytning, hvem som har hatt hovedomsorg under samlivet, omsorgsevne, hensynet til å ikke dele søsknene mv.

Man kan også avtale delt bosted. Det vil si at barnet har fast bosted to steder, og at barnet bor ca. like mye hos begge foreldrene.

Advokat i barnefordelingssak