Barnevernloven § 6-2 med lovkommentar

Barnevernloven § 6-2 med lovkommentar

Bestemmelsen hjemler når forvaltningsloven kommer til anvendelse for private institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige.


Det følger av bestemmelsen at forvaltningsloven gjelder for «klientsaker» på private institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige som er godkjent etter § 5-8. Dette med de særregler som er fastsatt etter barnevernloven § 6-1.

Det fremgår av forarbeidene at en organisasjon eller institusjon som «opprinnelig var privat» i enkelte tilfeller kan regnes som offentlig organ. Dette gjelder hvis organisasjonen eller institusjonen gjennom praksis har blitt så sterkt integrert i den offentlige administrasjonen, at den må regnes som offentlig organ. I så fall vil forvaltningsloven og lov om barneverntjenester uten videre komme til anvendelse.

Videre er det påpekt i forarbeidene at «poenget med § 6-2 er å trekke inn under forvaltningsloven og kapittel 6 de private institusjoner som inntas i fylkeskommunens eller kommunens plan». Dette medfører blant annet at bestemmelsene om taushetsplikt vil kommer til anvendelse. Til sist uttales det at den praktiske betydningen av bestemmelsen her i stor grad avhenger av de forskrifter som gis etter § 6-1 tredje ledd.

Ordet «klientsaker» vil ikke omfatte saker som gjelder ansettelse og avskjedigelse eller oppsigelse av personell ved private institusjoner.


§ 6-2. Anvendelse av forvaltningsloven på private institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige

For private institusjoner, sentre for foreldre og barn og omsorgssentre for mindreårige som er godkjent etter § 5-8, gjelder forvaltningsloven for klientsaker, med de særregler som er fastsatt i denne loven, jf. § 6-1.