Delt bosted

Delt bosted

Delt bosted
Barneloven åpner for at foreldrene kan velge delt bosted. Delt bosted betyr at barnet vil bo fast to steder, f.eks annenhver uke hos hver.

Foreldrene kan selv bestemme hvordan de vil praktisere ordningen. Det kan jo også avtales annenhver måned etc. Ved delt bosted får foreldrene også like rettigheter og plikter i forhold til barnet. Ingen av foreldrene vil motta barnebidrag av den andre. Ved delt bosted kreves det at foreldrene klarer å samarbeide om de hverdagslige tingene som vedrører barnets dagligliv.

Våre advokater har lang og omfattende erfaring med barnefordelingssaker om bosted og samvær.

Ved delt bosted vil ingen av foreldrene kunne flytte med barnet. Ordningen vil neppe fungere med mindre foreldrene bor i kort avstand fra hverandre, med tanke på skole eller barnehage. Domstolen kan ikke avgjøre at barnet skal ha delt bosted.

Advokat delt bosted

Ved tvist om bosted kan du kontakte våre barnerettsadvokater. Våre advokater har lang og omfattende erfaring med barnefordelingssaker om bosted og samvær. Vi kan også svare på om du har krav på fri rettshjelp. Ring 932 83 220 eller benytt skjemaet i margen.


Ukategorisert